آینه ذهن
Daylight

Daylight

.you think you can catch it, but it’s like sunlight

.you think you hear it, but it’s just silence

.you think you can see it, but it’s a mirage

you know that it’s here… you feel it.

it’s you. your reality. you just lost it before, in the dark and now you’ve found it… in daylight.

فکر می‌کنی که می‌تونی بگیریش، اما مثل نور میمونه.

فکر می‌کنی که می‌شنویش، اما فقط سکوته.

فکر می‌کنی که می‌بینیش، اما فقط سرابه.

می‌دونی که اینجاست… حسش می‌کنی.

این تویی. واقعیت تو. قبلا فقط در تاریکی گمش کردی و حالا پیداش کردی… در روشنایی روز.

.

.

ویدیو این متن در اینستاگرام

Tags :

2 thoughts on “Daylight

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.