کار نوشتن
پاییز را با انتشار شروع کنید

پاییز را با انتشار شروع کنید

گاهی اوقات نوشتن، درکم را از احساساتم بیشتر می‌کند و گاهی هم گمراهم می‌کند. نوشتن از آن کارهایی است که به سادگی شروع می‌شود اما سخت تمام می‌شود.

می‌توانی خودکارت را بدست بگیری و بنویسی “نوشتن” و کلی ایده سرازیر می‌شود. اما جمع و جور کردن این ایده‌ها کار هر کسی نیست.

می‌توانی آزادنویسی کنی اما تهش که چی؟! کِی می‌خواهی این همه ایده را سروسامان بدهی؟! کِی کلمات کوچک و پراکنده‌ات را وارد دانشگاه می‌کنی تا سروسامان بگیرند و با موفقیت بیرون بیایند؟! کِی بچه‌هایت را که حالا مدرکی بدست دارند، به دنیا نشانشان می‌دهی؟!

نوشته‌هایتان را مثل دانشمندانی که از دانشگاه ویراستاری بیرون آمده‌اند، به دنیا نشان دهید. به اعضای سایتتان نشان دهید. نوشته‌هایتان را انتشار دهید. آن موقع است که موفق خواهید شد. آن موقع است که رویایتان را بیشتر لمس خواهید کرد.

در تاریکی ماندن و تظاهر به پیشرفت کردن، موفقیت نیست. انتشار آثار خود در روشنایی است که بزرگتان می‌کند.

1 thought on “پاییز را با انتشار شروع کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.